ทิศทางฮวงจุ้ยที่ถูกโฉลกกับดวงเกิด

หันถูกทิศ ชีวิตร่ำรวย

แต่ละบุคคลจะมีทิศที่ถูกโฉลกแตกต่างกัน จัดวางเตียง หันศีรษะนอนไปทิศที่ถูกโฉลกกับดวง จะส่งผลดี ให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจที่สดชื่น มีความรักที่โรแมนติค 

รวมถึงจัดวางตำแหน่งโต๊ะทำงาน นั่งหันทำงาน ไปทิศที่ถูกโฉลกกับดวง เพื่อรับโอกาสที่ดี ส่งเสริมให้ฐานะการเงินมั่งคั่งร่ำรวย คุ้มค่ากับเวลางาน ที่ทุ่มเททั้งชีวิต

 

ถอดรหัสชีวิตด้วยสูตรการคำนวณวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคล จะแบ่งบุคคลเป็น 2 ราศี 8 รหัส ได้แก่

1 ชาวราศีตะวันออก และ 

2 ชาวราศีตะวันตก 

ซึ่งในแต่ละบุคคล มีทิศประจำตัว/ทิศมงคล ตัวอย่างเช่น...  

ทิศมงคลที่ถูกโฉลก ส่งผลดีกับ การเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสำเร็จในหน้าที่การงาน สุขภาพ ความรัก มิตรภาพ การศึกษา

 

หลีกเลี่ยง ทิศไม่ถูกโฉลก ที่ส่งผลให้ ล้มละลาย ทะเลาะวิวาท ถูกฆาตกรรม คดีความ อุบัติเหตุภัยอันตราย ภูติผีวิญญาณร้าย สุขภาพกายเจ็บไข้ได้ป่วย บั่นทอนสุขภาพจิต

 

หันทิศให้ตรงทิศมงคล ที่ถูกโฉลกกับดวงเกิดรับผลที่ดีได้ และหลีกเลี่ยงทิศที่ไม่ถูกโฉลกกับดวงเกิด เพื่อหลีกเลี่ยงหายนะที่จะเกิดขึ้นกับชีวิต

Visitors: 141,904