รับดูฮวงจุ้ย ครบสูตร

 

สุดยอดการทำฮวงจุ้ยขั้นสูงสุด ครบระบบ 17 ขั้นตอน :

ด้วยสูตรวิชาฮวงจุ้ยต้นตำรับ แบบฉบับของแท้ ด้วยขั้นตอนการทำฮวงจุ้ยอย่างพิถีพิถัน พร้อมชี้แนะการจัดฮวงจุ้ยใหม่ กระตุ้นโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย มิตรภาพที่ดีงาม สุขภาพที่แข็งแรง เสริมพลังชีวิต

1.เริ่มจากการวัดองศา ระบุทิศทาง ของบ้าน โดยการใช้เข็มทิศแบบผสม คือ ฮวงจุ้ยสูตรซานเก๋อ (สูตร 3 กลมกลืน)และฮวงจุ้ยสูตรซานหยวน (สูตร 3 วัฏจักรหรือ 3 ยุค)สำคัญที่สุดคือเราจำเป็นต้องรู้ทิศหลักของตำแหน่งบ้าน

 

 

8 ทิศ
องศา

ใต้(S)

 

S1           157.6-172.5
S2           172.6-187.5

S3           187.6-202.5

ตะวันตกเฉียงใต้(SW)

 

SW1        202.6-217.5 
SW2        217.6-232.5 
SW3       232.6-247.5

 ตก(W)   

 

W1          247.6-262.5 
W2          262.6-277.5 
W3         277.6-292.5

 ตะวันตกเฉียงเหนือ(NW) 

 

NW1        292.6-307.5
NW2        307.6-322.5
NW3        322.6-337.5

 เหนือ(N)  

 

N1           337.6-352.5
N2           352.6-7.5 
N3           7.6-22.5 

ตะวันออกเฉียงเหนือ(NE) 

  
 NE1            22.6-37.5
 NE2            37.6-52.5
 NE3            52.6-67.5

 ตะวันออก(E) 

  
 E1               67.6-82.5
 E2               82.6-97.5
 E3             97.6-112.5

  ตะวันออกเฉียงใต้(SE) 

 

 SE1          112.6-127.5
 SE2          127.6-142.5
 SE3          142.6-157.5

 

2.คำนวณวันเดือนปีเกิด ถอดรหัสชีวิต เพื่อหาทิศประจำตัวของบุคคล ด้วยปฏิทินหมื่นปี ซึ่งเป็นตำราที่สำคัญในการดูฮวงจุ้ย

ถอดรหัสชีวิตด้วยสูตรการคำนวณวันเดือนปีเกิดของแต่ละบุคคลจะแทนด้วยตัวเลข 9 ตัว ซึ่งตัวเลขแต่ละตัว จะเกี่ยวข้องกับธาตุทั้ง 5 คือธาตุไม้ธาตุไฟธาตุดิน ธาตุทอง ธาตุน้ำ เมื่อคำนวณรหัสชีวิตแล้ว จะแบ่งบุคคลเป็น 2 ราศี ได้แก่ ชาวราศีตะวันออก และ ชาวราศีตะวันตกในแต่ละทิศ ของดวงแต่ละบุคคล จะแบ่งออกเป็น

1.ทิศมงคลที่ส่งผลดีกับ การเงิน ความมั่งคั่งร่ำรวย ความสำเร็จในหน้าที่การงาน
2.ทิศมงคลที่ส่งผลดีกับ สุขภาพ
3.ทิศมงคลที่ส่งผลดีกับความรักและ มิตรภาพ
4.ทิศมงคลที่ส่งผลดีกับการศึกษา
5.ทิศอัปมงคลที่ส่งผลให้ ล้มละลาย
6.ทิศอัปมงคลที่ส่งผลให้ทะเลาะวิวาท
7.ทิศอัปมงคลที่ส่งผลให้ ถูกฆ่ากรรม
8.ทิศอัปมงคลที่ส่งผลให้รับอันตราย

ซึ่งในแต่ละบุคคล มีทิศประจำตัวหรือทิศมงคล 4 ทิศ โดยการปรับทิศ โต๊ะทำงาน ส่งผลให้ร่ำรวย หันหัวเตียงนอน ส่งผลดีกับความรัก หันโต๊ะอ่านหนังสือสำหรับบุตรหลานท่าน ให้เรียนหนังสือเก่งเป็นต้น ถ้าเราหันทิศให้เหมาะสมกับดวงเกิดก็จะได้รับผลที่ดีตามมา และควรหลีกเลี่ยงทิศอัปมงคล 4 ทิศ เป็นต้น

3.คำนวณดวงบ้าน เขียนแผนภูมิฮวงจุ้ย 9 ดาวเหิน

   นี่คือ  "สูตรเชื่อมดวงบ้านและดวงคนเข้าหากัน"  เป็นกุญแจสำคัญในการทำฮวงจุ้ย


 

 

ฮวงจุ้ยดาวเหิน ประกอบด้วยดาว 9 ดวง ได้แก่...
1 ดาวขาว ธาตุน้ำ หมาป่าละโมบ
2 ดาวดำ ธาตุดิน ประตูใหญ่
3 ดาวหยก ธาตุไม้ (หยิน) รักษาตำแหน่ง
4 ดาวเขียว ธาตุไม้ (หยาง) รับราชการ ฝ่ายบุ๋น
5 ดาวเหลือง ธาตุดิน ซื่อสัตย์ บริสุทธิ์ เที่ยงธรรม
6 ดาวขาว ธาตุทอง (หยิน) อาชีพทหารฝ่ายบู๊
7 ดาวแดง ธาตุทอง (หยาง)แตกทัพ
8 ดาวขาว ธาตุดิน ผู้ช่วยซ้าย
9 ดาวม่วง ธาตุไฟ ผู้ช่วยขวา

 

สูตรเหอถู เป็นสิ่งสำคัญของฮวงจุ้ยดาวเหิน เป็นสูตรลับเฉพาะโดยปรมาจารย์ฮวงจุ้ยในฮ่องกง สิงคโปร์ ใช้ในการทำฮวงจุ้ย

ซึ่งอาจารย์นำสูตรนี้ มาใช้ทำฮวงจุ้ยให้สำหรับท่านด้วย 

ดาวเหินเป็นหลักฮวงจุ้ยมิติเวลา มีผลต่อพลังงานที่ส่งผลต่อโชคชะตาบ้าน เมื่อดาวทั้ง 9 นี้ รวมตัวกัน จะส่งพลังให้มีโชคดี หรือ อัปโชค ตามคุณสมบัติ การรวมตัวของดวงดาวในลักษณะที่เป็นมงคล ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งในบ้าน จะบ่งชี้ถึงโชคที่วิเศษสุด ควรกระตุ้นและใช้ประโยชน์จากดาวผสมที่ดี ในทางกลับกันหากการรวมตัวของดวงดาวในลักษณะที่อัปมงคล ก็เสริมพลัง แก้เคล็ดให้จากร้ายกลายเป็นดี

 

โดยการทำแผนภูมิฮวงจุ้ย ระบบดาวเหิน คือการคำนวณ ดวงดาวภายในบ้าน เป็นสิ่งสำคัญในการทำฮวงจุ้ย ซึ่งใช้ในการค้นหาดาวมั่งคั่งในบ้าน ให้สอดคล้องของผู้อยู่อาศัย เพื่อวางตำแหน่งห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ฯลฯ ให้สอดคล้องกับดวงดาวในบ้าน ให้รับกระแสพลังงานดี และเป็นการปรับเปลี่ยนแก้ไขปรับปรุงจุดเสียเพื่อหลีกเลี่ยงขจัดกระแสพลังงานไม่ดีออกไป เพื่อให้บ้านเรือนของคุณอยู่อาศัยร่วมกันอย่างดีมีความสุขใจให้ประโยชน์กับผู้อาศัยในบ้านทุกคนให้มีเสถียรภาพที่ดี สมบูรณ์แบบ
ตัวอย่าง การคำนวณแผนภูมิฮวงจุ้ย9ดาวเหิน แผนภูมิสี่เหลี่ยมนี้คือ ขนาดกว้าง x ยาว ของบ้าน อาคาร ที่ดินที่เริ่มทำฮวงจุ้ย

 

1.เริ่ม คำนวณดาวฐาน คือ ดาวประจำยุค 
หมายถึงวันที่ก่อสร้างบ้าน

 

ขั้นที่ 2 คำนวณดาวภูเขา (ทิศนั่ง)
ดาวภูเขาคือความรักมิตรภาพความกลมกลืนของมนุษย์

สู่ขั้นที่ 3 คำนวณดาวน้ำ (ทิศหัน)
ความมั่งคั่งทางการเงินจะถูกกำหนดโดยดาวน้ำ

 

 

4.เชื่อมธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ไม้ ไฟ ดิน ทอง น้ำ ปรับฮวงจุ้ยในบ้านสอดคล้องกลมกลืน ธาตุที่ถูกโฉลกก็เหมือนกับยาสำหรับรักษาโรค เป็นธาตุที่จะช่วยเหลือบุคคลให้มีความสมดุลในโชคชะตา ยกตัวอย่างเช่น หากธาตุประจำตัวอ่อน ธาตุที่ถูกโฉลกจะต้องเป็นธาตุที่สามารถส่งเสริมเจ้าชะตา เพื่อทำให้เจ้าชะตาแข็งแกร่งขึ้นได้ ในทางกลับกันหากธาตุประจำตัวแข็งเกินไป ธาตุที่ถูกโฉลกก็จะต้องเป็นธาตุที่ช่วยทำให้ธาตุประจำตัวอ่อนลง หรือ ลดความแข็งที่เกินพิกัดปรับให้สมดุลกับดวงชะตา

 

 

กฎธรรมชาติแห่งจักรวาล ในรูปแบบ วงจรกำเนิด และ วงจรทำลาย
วงจรกำเนิดแสดงให้เห็นว่า ธาตุหนึ่งสร้างเสริมอีกธาตุหนึ่ง เหมือนแม่ให้กำเนิดลูก เป็นเรื่องง่ายที่ให้มองแบบธรรมชาติว่า ต้นไม้ซึ่งต้องการน้ำในการเจริญเติบโต, ไม้ (ฟืน)สร้างไฟ, ไฝเผาผลาญวัตถุจนกลายเป็นเถ้าถ่านซึ่งจะกลับกลายเป็นดิน, ดินเป็นแหล่งที่เราพบสินแร่ต่างๆ จึงก่อให้เกิดโลหะ , โลหะจับไอน้ำ ให้กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ดังนั้นโลหะจึงก่อให้เกิดน้ำ

ส่วนวงจรทำลายสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายเพราะทุกอย่างเป็นไปโดยธรรมชาติคือ
น้ำทำให้ไฟดับ, ไฟหลอมโลหะ, โลหะคือขวานซึ่งโค่นต้นไม้, รากของต้นไม้ชอนไชลงไปในดินทำให้ดินแตก , ส่วนธาตุดินหมายถึงเขื่อนสกัดกันน้ำไม่ให้ท่วม

 

ธาตุ ทิศ ปี สี ก่อให้เกิด
 น้ำ  N  ชวด , กุน  ฟ้า,น้ำเงิน,ดำ  ไม้
 ไม้  E , SE  ขาล ,เถาะ   เขียว  ไฟ
 ไฟ   S  มะเส็ง, มะเมีย   แดง  ดิน
 ดิน  SW , NE  ฉลู , มะโรง มะแม , จอ   เหลือง  ทอง
 ทอง   W , NW   วอก , ระกา    ขาว   น้ำ
         


สูตรเชื่อมธาตุนี้ ใช้สูตรเสริมสร้างพลัง 5 ธาตุ และ ลดการทำลายล้าง ของธาตุทั้ง 5 หมายถึงลดการโจมตีกันของธาตุต่างๆ เพื่อมิตรภาพที่ดี โดยการใช้วัตถุ วัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็น นำมาแก้ฮวงจุ้ย อาทิเช่น ไม้ ไฟ ดิน โลหะ น้ำ เพื่อปรับเสริมฮวงจุ้ยให้บ้านมีพลังมั่งคั่งร่ำรวย

 5.ใช้สีที่ถูกโฉลก เพื่อปรับเปลี่ยน ลดทอนผลกระทบจากดาวร้าย และเสริมพลังดาวดี เพื่อบรรลุความสมดุลและความกลมกลืนของชีวิต

 6.ใช้น้ำทำฮวงจุ้ย คือการทำฮวงจุ้ยแบบสุดๆ ด้วยระบบฮวงจุ้ยสูตรน้ำ กำหนดทำเลที่ตั้งของน้ำ ให้เหมาะสมกับตำแหน่งดาวเหินภายในบ้าน และ นอกบ้าน เพื่อกระตุ้นพลังงาน ดึงดูดพลังงานที่ดี ให้มั่งคั่งร่ำรวย และ ลดทอนพลังร้าย

 7.ปรับฮวงจุ้ยอย่างพิถีพิถัน โดยอธิบาย การแก้ฮวงจุ้ย และ ปรับฮวงจุ้ย อย่างละเอียดลักษณะ 17 ขั้นตอนคือ

1.ทิศของตัวบ้าน
2.ทิศของประตูใหญ่
3.ตำแหน่งของประตูใหญ่ และ ประตูเล็กที่ 2 (ถ้ามี)
4.สี ภายนอกตัวบ้าน
5.สี ภายในของห้องต่างๆ ให้สอดคล้องกับดวงของแต่ละคนในบ้าน
6.ตำแหน่งเตาไฟ (ห้องครัว)
7.ห้องน้ำ
8.ห้องพระ
9.ห้องทำงานให้ถูกโฉลกกับทิศของท่าน เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่งผลให้ร่ำรวย
10.ตั้งตู้เซฟเก็บเงิน
11.โต๊ะกินข้าว
12.ห้องรับแขกหรือ ห้องที่สมาชิกในบ้านใช้ร่วมกัน
13.ห้องนอน
14.หันหัวเตียงให้ถูกโฉลกกับทิศของแต่ละคนในครอบครัว
15.โต๊ะอ่านหนังสือ ให้ถูกโฉลกกับทิศของบุตรหลานท่าน เป็นสิ่งสำคัญมาก ส่งผลให้เรียนหนังสือเก่ง
16.ตำแหน่งวางน้ำในบ้าน และ นอกบ้าน
17.ภูมิทัศน์ภายนอกบ้าน

 ปฏิบัติการทำฮวงจุ้ยครบทุกขั้นตอน อย่างพิถีพิถัน สมบูรณ์แบบ ที่ได้ผลดีชัดเจน! 

รับดูฮวงจุ้ยทั่วประเทศ

 ปรับฮวงจุ้ยใหม่ หันถูกทิศ ชีวิตร่ำรวย! 

โดยใช้วิชาฮวงจุ้ยสูตรต้นตำรับของแท้100%

ที่มีความละเอียด ลึกซึ้ง พิถีพิถัน ถึง 17 ขั้นตอน ได้ผลดีชัดเจน!

รับดูฮวงจุ้ยบ้าน บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวเฮ้าส์ ตึกแถว คอนโด สถานประกอบการทุกชนิด โชว์รูม ร้านค้า โรงงาน ออฟฟิศ สำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด กิจการต่างๆ ทุกสาขาอาชีพ เช่น ภัตตาคาร ร้าน อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เสริมสวย ผับ บาร์ โครงการอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ โรงแรม ทั้งบ้านปัจจุบันที่ท่านอาศัยอยู่ และรวมถึงการวางแผนสร้างบ้าน หรือ อาคารใหม่ฯลฯ 

จองคิว นัด สถานที่ วันเวลา กับ อาจารย์ ได้ที่...
สายตรงมือถือ : 08-9009-9090
โทรเบอร์บ้าน  : 02-197-8888

ยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่านช่องทางโอนเงินค่าครูทางธนาคาร :  

ชื่อบัญชี วรรธนกานต์ อัคระธนาภิรมย์

อีกทางเลือกพิเศษ :

ยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคาร